Presentation

 

Kören Stämbandet bildades år 1976 och bestod från början av en liten men entusiastisk skara på fyra personer. Kvartetten lyckades värva den unga kantorn Karin Wall-Källming som sedan dess varit Stämbandets dirigent. Gruppen växte sig snabbt större och är idag en blandad kör med drygt 30 sångare.

Kören Stämbandet är en väl sammansvetsad grupp med stor sångglädje och bred repertoar. Finstämd sakral musik såväl som rockigare toner, musikal och visor hanteras med stor glädje och hög kvalité.

Under åren har vi haft förmånen att samarbeta med flera rikskända artister. (läs mera här)

Årligen framträder kören vid ett flertal lokala arrangemang:

Vårkonsert på Skänninge stadshotell.

Kyrkokonsert a la Sing a Long på Broarnas Dag, Mjölby

Dubbla julkonserter i Mjölby kyrka

Från hösten 2017 har vi återvänt till att medverka i Konsertserien (tidigare Abonnemangsserien) som hålls på Mjölby kulturscen. Konserten är tillsammans med Bruno Mitsogiannis och Matilda Grün.

Ibland anlitas och uppskattas kören även utanför kommungränsen som vid den årliga julkonserten som Handelsbanken i Linköping anordnar för sina kunder.

Medlemmar

dirigent-stambandet2
Dirigent Karin Wall Källming

sopran-stambandet
Sopraner från vänster: Gunnel Rosell-Ericson, Eva Kjellgren, Annette Strand, Laila Sandström, Elisabet Marengård, Hanne Forsberg, Helena Vävinggren, Mia Juthe, Kristina Eriksson, Melina Ingesson, Berit Jonzon. Frånvarande Helen Waldau Björk.

alt-stambandet
Altar från vänster: Inger Tingman, Åsa Nilsson, Nina Peterson, Mia Hansen, Ritva Krokfors Wretemark, Britt Kardell, Maria Carlson, Rose-Marie Borell.

tenor-stambandet
Tenorer från vänster: Göran Wall, Jan Ståhlberg, Roland Borell. Frånvarande Mats Forsberg och Tom Lövby.

bas-stambandet
Basar från vänster: Mikael Ejerblom, Carl Cederbom, Lars Johansson, Per Kjellgren, Bo Adolfsson, Ulf Abramsson, Gunnar Malgeryd, Rune Laven. Frånvarande Kjell Bäck.

Vår styrelse

Dirigent Karin Wall Källming, ordförande Roland Borell, vice ordförande Inger Tingmang, sekreterare Melina Ingesson, kassör Åsa Nilsson, suppleant Göran Wall, klubbmästare Gunnar Malgeryd,