BESTÄLL BILJETTER TILL HÖSTKONSERT MED SONJA ALDÈN 241013 kl 18

Se bilder och filmer

Vi behöver bli fler!
– 2:a bas
Vid intresse, kontakta Stämbandets körledare Karin Wall-Källming via mail korenstambandet@gmail.com  eller messenger (Facebook) eller SMS till 0705737401.

Vill du vara med i vår kör?
Du kan höra av dig lite när som, men vi tillämpar provsjungning:
Körledaren Karin Wall-Källming berättar hur det går till:

Så här ser jag ut

Du och jag träffas en torsdag, kvällstid, för en provsjungning och för att bekanta oss med varandra.
Lokal: Andreaskyrkan, Bockarpsvägen 20. Mjölby
Själva provsjungningen går ut på att testa omfånget med enkla övningar och gehörskoll. 
Vi pratar  också lite om dina körerfarenheter och dina möjligheter att avsätta tid för torsdagsövningar och framträdande.
Sen får du öva din stämma i en enklare körsång, som kören gillar att sjunga.
Efter det kommer en grupp ur kören med och vi sjunger låten tillsammans.
Som avslutningen testar vi en sång som ingen har sjungit och kan, mer än jag då!
Om du vill, kan du sedan vara med på körövningen som börjar 19.00 så du ser vilka som är med i familjen Stämbandet och kan testa om du gillar läget i vår kör.
Som ny ska du känna dig hemma och välkommen.
Oftast söker vi en specifik stämma och det är inte säkert att ditt omfång och röst just då passar in, men du kan stå i kö!
Vi meddelar oss snarats med varandra  hur det blir. De flesta tycker att det i alla fall var en trevlig stund!
Hör av dig!

DAGENS ROS I CORREN 10/12

Filmer

Här finns bilder från vår konsert med Peter Johansson 9 okt 22


Läs om Stämbandet i Pressen