Dirigent:

Karin Wall Källming, tel 070-573 74 01

Ordförande:

Nina Peterson, tel 0709-266519

 

Mejladress till kören: korenstambandet@gmail.com

Kontakttelefon och sms till kören: 073 544 62 77