Dirigent:

Karin Wall Källming, tel 070-573 74 01

Ordförande / kontaktperson: 

Nina Peterson, tel 0709-266519

Vice ordförande/ kontaktperson:

Inger Tingman, tel 070-203 43 41

Mejladress till kören: korenstambandet@gmail.com

Beställ biljetter till aktuell konsert