Presentation

Kören Stämbandet bildades år 1976 och bestod från början av en liten men entusiastisk skara på fyra personer. Kvartetten lyckades värva den unga kantorn Karin Wall-Källming som sedan dess varit Stämbandets dirigent. Gruppen växte sig snabbt större och är idag en blandad kör med drygt 30 sångare.

Kören Stämbandet är en väl sammansvetsad grupp med stor sångglädje och bred repertoar. Finstämd sakral musik såväl som rockigare toner, musikal och visor hanteras med stor glädje och hög kvalité.

Under åren har vi haft förmånen att samarbeta med flera rikskända artister. (läs mera här)

Årligen framträder kören vid ett flertal lokala arrangemang:

Vårkonsert på Skänninge stadshotell har tidigare varit en tradition.

Kyrkokonsert a la Sing a Long på Broarnas Dag, Mjölby

Dubbla julkonserter i Mjölby kyrka

Från hösten 2017 har vi återvänt till att medverka i Konsertserien (tidigare Abonnemangsserien) som hålls på Mjölby kulturscen. Konserten är tillsammans med Bruno Mitsogiannis och Matilda Grün, Andreas Weise, Peter Johansson för att nämna några.

Ibland anlitas och uppskattas kören även utanför kommungränsen som vid den årliga julkonserten som Handelsbanken i Linköping anordnar för sina kunder.

Medlemmar

Dirigent: Karin Wall Källming

 

Sopraner från vänster: Helene Waldau Björk, Berit Jonzon, Elisabet Marengård, Melina Ingesson, Helena Vävingren, Kristina Eriksson, Eva Kjellgren, Mia Juthe, Gunnel Rosell-Ericsson, Hanne Forsberg. Saknas på bilden: Anette Strand och Laila Sandström

 

Altar från vänster: Ritva Krokfors Wretemark, Rose-Marie Borell, Britt Kardell, Maria Carlson, Inger Tingman. Saknas på bilden: Åsa Nilsson, Nina Peterson.

 

Tenorer från vänster: Jan Ståhlberg, Roland Borell, Mats Forsberg, Tom Lövby, Göran Wall

 

Basar från väster: Per Kjellgren, Gunnar Malgeryd, Ulf Abramsson, Lars Johansson, Kjell Bäck, Bo Adolfsson, Carl Cederbom, Rune Lavén.

Vår styrelse

Från vänster: Åsa Nilsson kassör, Laila Sandström ledamot, Gunnar Malgeryd klubbmästare, Nina Peterson ordförande, Inger Tingman vice ordförande, Melina Ingesson sekreterare