I år byter Kören Stämbandet ut den årliga vårkonserten i abonnemangsserien mot ”Sång på krogen”.  Kören ska förutom att sjunga och underhålla gästerna  även servera maten. Det är första gången som körmedlemmarna agerar kypare…men det ska nog gå bra:)  Utöver mingeltallrik bjuds det på visor, schlagers lite manskör respektive damkör och en himla mycket annat. Till  Sjögestad motell kommer kören  den 29 mars kl.18.00, Skänninge Stadt och Kvarnparken i Mjölby 30 mars klockan 14.00 respektive 18.00.  Arrangör: Mjölby Rotaryklubb. Rotarys överskott går till bla RIA, Polio mm.  Mer info under kommande konserter. Välkomna!