Posts from april 2016

2 Items

Vårkonsert !

by admin

Två intima vårkonserter bjöd Kören Stämbandet på i Mjölby församlingshem under söndagen. Körens ledare Karin Wall Källming inledde med lite ”nostalgiprat” innan kören tågade in från tre olika håll  grupperade i Veteraner, Seniorer och Juniorer. De olika grupperna symboliserade hur många år körmedlemmarna varit med.  Mycket kärlek och vårkänslor präglade de båda konserterna där låtar […]